Αποθετήρια προτύπων και καλών πρακτικών

Catalogue très large d'exigences sur des référentiels

Accélérer votre conformité et vos certifications

Δομή δραστηριότηταςΟνομαΕφαρμογήΣύνδεσμος URL
Plusieurs milliers de critères d'évaluation pré-remplis et consolidés relatifs aux principales normes : ISO 9001, ISO 14 001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 45 001, MASE, ANSSI,...

E Value it περιέχει χιλιάδες τεκμηριωμένα και συγκεντρωμένα κριτήρια ελέγχου.

Τα αποθετήρια προτύπων και καλών πρακτικών ανήκουν στους αντίστοιχους συγγραφείς τους.

Επιπλέον πόροι