Referensstandarder och bästa praxis

Catalogue très large d'exigences sur des référentiels

Accélérer votre conformité et vos certifications

VerksamhetsdomänNamnRedaktörURL
Plusieurs milliers de critères d'évaluation pré-remplis et consolidés relatifs aux principales normes : ISO 9001, ISO 14 001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 45 001, MASE, ANSSI,...

E Value it innehåller tusentals dokumenterade och sammanställda revisionskriterier.

Referensstandarder tillhör sina respektive författare.

Ytterligare resurser